Ses İzolasyonu

Akustik İzolasyon Nedir?

Ortamda meydana gelen rahatsız edici seslerin dışarıya iletilmesini önlenmesi amacıyla mahallin akustik izolasyon malzemeleri aracılığıyla izole edilmesi şeklinde uygulanabildiği gibi mahallin akustik özelliğinin dışarıdan gelen seslerce bozulmasını önlemesi amacıyla da uygulanabilmektedir. Mahalli oluşturan tüm yapı elemanlarının tek tek özel malzemelerle izole edilerek istenen sonuç elde edilir. Gittiğiniz sinemada dışarıdan ses işitmemeniz bu uygulamanın sonuçlarını gösteren iyi bir örnektir.

Gürültü İzolasyonu

Endüstriyel tesislerde ve çalışması esnasında gürültü çıkartan makinelerin bulunduğu mahallerde uygulanan gürültü izolasyonu ile çevrenin ve yapıda yer alan diğer mahallerin gürültüden etkilenmesinin önlenmesi amaçlanır. Uygulama cihazlara yönelik yapılamayacağı için tüm mahallin izole edilmesi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. İstenen amaç sağlanırken cihazların çalışmasından kaynaklı ısınmalar göz ardı edilmemelidir. Doğru izolasyon malzemelerinin kullanılmasının yanında tecrübe ve teknik bilgi isteyen bu uygulama işinin ehli profesyonel firmalara yaptırılmalıdır.